Link do dziennika

Dziennik elektroniczny Zespołu Szkół nr 3

Plany nauczania 2022/2023

Do każdego planu nauczania dołączone są objaśnienia skrótów oznaczających nazwy przedmiotów. Proszę nie wpisywać do dziennika podwójnych przedmiotów np. matematyka i matematyka rozszerzona (należy wpisać tylko matematykę). Również proszę nie wpisywać przedmiotów typu fizyka rozszerzona, biologia rozszerzona - nazwy przedmiotów mają być bez dodatków pomimo, że widnieją w planach nauczania.

Plany nauczania    Plany naucz. BS II st.

Dyżury

Dyżur odbywa się po lekcji wskazanej w harmonogramie
lub przed lekcjami

Dyżury od 13.03.2023

Zastępstwa

Zastępstwa

Dzwonki

Dzwonki

Godziny dostępności

Harmonogram dostępności nauczycieli

Harmonogram

Formularze

Zestawienie klasyfikacyjne na rok szkolny 2022/2023
Arkusz pracy nauczyciela i sprawozdanie wychowawcy

Zestawienie   
  
Arkusz    Sprawozdanie