Link do dziennika

Dziennik elektroniczny Zespołu Szkół nr 3

Plany nauczania 2021/2022

Do każdego planu nauczania dołączone są objaśnienia skrótów oznaczających nazwy przedmiotów. Proszę nie wpisywać do dziennika podwójnych przedmiotów np. matematyka i matematyka rozszerzona (należy wpisać tylko matematykę). Również proszę nie wpisywać przedmiotów typu fizyka rozszerzona, biologia rozszerzona - nazwy przedmiotów mają być bez dodatków pomimo, że widnieją w planach nauczania.

Plany nauczania Przydziały oddziałów Grupy wych. fiz.

Zastępstwa

Zastępstwa

Porada

Jak nauczyciel powinien poprawnie zarejestrować lekcję, w której uczestniczą uczniowie, którzy nie pojechali ze swoim oddziałem na wycieczkę

Porada