Link do dziennika

Dziennik elektroniczny Zespołu Szkół nr 3

Plany nauczania 2019/2020

Zamieszczone tutaj plany nauczania były modyfikowane 30 września 2019 roku. Proszę nie wpisywać do dziennika podwójnych przedmiotów np. matematyka i matematyka rozszerzona (należy wpisać tylko matematykę). Również proszę nie wpisywać przedmiotów typu fizyka rozszerzona, biologia rozszerzona - nazwy przedmiotów mają być bez dodatków pomimo, że widnieją w planach nauczania.

Dyżury

Dyżur odbywa się po lekcji wskazanej w harmonogramie.
Przed lekcjami rozpoczyna się o 7:05.

Dyżury

Zastępstwa

Zastępstwa

Porada

Jak nauczyciel powinien poprawnie zarejestrować lekcję, w której uczestniczą uczniowie, którzy nie pojechali ze swoim oddziałem na wycieczkę

Porada