Navigation

Link do dziennika

Dziennik elektroniczny Zespołu Szkół nr 3

Plany nauczania 2023/2024

Do każdego planu nauczania dołączone są objaśnienia skrótów oznaczających nazwy przedmiotów. Proszę nie wpisywać do dziennika podwójnych przedmiotów np. matematyka i matematyka rozszerzona (należy wpisać tylko matematykę). Również proszę nie wpisywać przedmiotów typu fizyka rozszerzona, biologia rozszerzona - nazwy przedmiotów mają być bez dodatków pomimo, że widnieją w planach nauczania.

Plany lekcjiRok szkolny 2023/2024

 04-08.09.2023      11-22.09.2023 
  
 25-29.09.2023      02-13.10.2023 
  
 16-31.10.2023      02-03.11.2023 
  
 06-24.11.2023     27.11-8.12.2023
  
 11-23.12.2023      02-26.01.2024 
  
12.02-5.04.2024     8-26.04.2024   
  
 29-30.04.2024      6-10.05.2024   
  
 13-29.05.2024      Od 3.06.2024  

Plany lekcji z lat szkolnych 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020

Archiwum planów      

Dyżury

Harmonogram dyżurów
Dyżur odbywa się po lekcji wskazanej w harmonogramie
lub przed lekcjami

Od  4.12.2023    Od 11.12.2023
  
Od  2.01.2024    Od 8.01.2024  
  
Od 12.02.2024    Od 19.02.2024
  
Od 26.02.2024    Od 25.03.2024
  
Od  8.04.2024     Od 13.05.2024
  
Od  3.06.2024    

Zastępstwa

Zastępstwa

Dzwonki

Dzwonki

Godziny dostępności

Harmonogram dostępności nauczycieli

Harmonogram

Formularze

Zestawienie klasyfikacyjne na rok szkolny 2023/2024
Arkusz pracy nauczyciela i sprawozdanie wychowawcy