1bT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   WF-1wf #mGK h5
WF-2wf #mWW h3
filozofia ZK 225    
2 8:00- 8:45   WF-1wf #mGK h5
WF-2wf #mWW h3
prz_log_w_go-1/2 OK 225
tran_sped-2/2 KK 50/2
WF-1wf #mGK h5
WF-2wf #mWW h3
j.niemiecki-1/2 GR 246
j.angielski-2/2 RZ 132
3 8:50- 9:35 j.niemiecki-2/2 GR 222 j.polski AJ 65 prz_log_w_go-1/2 OK 225
tran_sped-2/2 KK 50/2
e_dla_bezp LG 31/32 bhp-1/2 RJ 246
informat.-2/2 GC 132
4 9:45-10:30 informat.-1/2 GC 233
eko_tran-2/2 KK 50/2
zaj.wych JB 244 pod_log-1/2 OK 225
pod_praw_tr-2/2 KK 50/2
j.angielski-1/2 RZ 30
j.niemiecki-2/2 GR 242
historia AK 68
5 10:40-11:25 zap_i_mag-1/2 OK 225
prac_tr_sp-2/2 KK 50/2
matematyka WB 44 pod_log-1/2 OK 225
pod_praw_tr-2/2 KK 50/2
j.niemiecki-1/2 GR 242
j.angielski-2/2 RZ 30
j.polski AJ 146
6 11:35-12:20 zap_i_mag-1/2 OK 225
prac_tr_sp-2/2 KK 50/2
geografia MR 125 log_za_pr-1/2 KK 50/2
tech_biu_inf-2/2 OK 225
biologia MS 143 j.angielski-1/2 RZ 63H
bhp-2/2 RJ 50/2
7 12:40-13:25 zap_i_mag-1/2 OK 225
środ_tran-2/2 KK 50/2
historia AK 146 log_za_pr-1/2 KK 50/2
tech_biu_inf-2/2 OK 225
matematyka WB 217 r_matematyka WB 68
8 13:45-14:30 fizyka JB 244 religia GS 77 j.polski AJ 143 religia GS 146 r_geografia MR 125
9 14:35-15:20   bhp-1/2 RJ 246   chemia JB 244  
Obowiązuje od: 17 maja 2021 do 21 maja 2021
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum