1hT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 WF-1wf ZB h3 WF-2wf #mGK h5 j.niemiecki-2/2 ST 30    
2 8:00- 8:45 historia MB 124 WF-2wf #mGK h5 historia MB 144 WF-2wf #mGK h5 bhp-1/2 RJ 242
informat.-2/2 JT 233
3 8:50- 9:35 j.polski MM 143 org_sł_pięt-1/2 MF 43
org_ob_kon-2/2 KD c27
j.polski MM 143 matematyka DM 41 zaj.wych MB 66
4 9:45-10:30 r_geografia JC 61 pra_sł_pięt-1/2 MF 43
tech_gas-2/2 KD c27
j.polski MM 143 religia LK 77 e_dla_bezp LG 246
5 10:40-11:25 informat.-1/2 JT 222
r_angielski-2/2 BP 242
j.niemiecki-1/2 ST 50/1
tech_gas-2/2 KD c27
filozofia ZK 50/1 j.angielski-1/2 BP 133
j.niemiecki-2/2 ST 109
biologia JC 68
6 11:35-12:20 podst_hot-1/2 BJ 246
j.angielski-2/2 BP 242
podst_hot-1/2 BJ 246
usł_gas-2/2 KD c27
chemia JB 244 usł_żyw-1/2 MF 43
j.angielski-2/2 BP 133
matematyka DM 41
7 12:40-13:25 biologia JC 125 pra_obs_kon-1/2 BJ 246
usł_gas-2/2 KD c27
geografia JC 50/1 usł_żyw-1/2 MF 43
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
religia LK 77
8 13:45-14:30 j.niemiecki-1/2 ST 148
bhp-2/2 RJ 217
pra_obs_kon-1/2 BJ 246
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
r_angielski-1/2 BP 122 usł_dod-1/2 MF 43
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
WF-1wf ZB h1
9 14:35-15:20   j.angielski-1/2 BP 61
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
  usł_dod-1/2 MF 43
obs_inf_gas-2/2 KD c27
WF-1wf ZB h1
Obowiązuje od: 17 maja 2021 do 21 maja 2021
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum