2hT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   matematyka DM 41 j.niemiecki-1/2 EB 217 pra_obs_kon-1/2 BJ 246
tech_gas-2/2 KD c27
j.niemiecki-2/2 EB 217
2 8:00- 8:45 pr_usł_dod-1/2 BJ 246
j.niemiecki-2/2 EB 63
j_ang_w_hot-1/2 BP 77
org_ob_kon-2/2 RJ 224
religia LK 77 pra_obs_kon-1/2 BJ 246
tech_gas-2/2 KD c27
fizyka BK B3
3 8:50- 9:35 rez_usł_hot-1/2 BJ 246
j.angielski-2/2 CA 110
pr_usł_dod-1/2 BJ 246
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
matematyka DM 41 zaj.wych MB B3 informat.-1/2 JT 222
r_angielski-2/2 CA 110
4 9:45-10:30 historia MB B3 pr_usł_dod-1/2 BJ 246
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
j.polski AJ c18 j.angielski-1/2 BP 226
informat.-2/2 JT 222
biologia GG 144
5 10:40-11:25 j.polski AJ B1 r_geografia JC 77 geografia JC 31/32 r_angielski-1/2 BP 226
j.angielski-2/2 CA 110
chemia IS 68
6 11:35-12:20 j.angielski-1/2 BP 217
mark_gas-2/2 DZ 117
historia MB B1 WF KG h6 przedsięb. DZ 143 pra_sł_pięt-1/2 MF 50/2
usł_gas-2/2 KD c27
7 12:40-13:25 j_ang_w_hot-1/2 BP 217
obs_inf_gas-2/2 GC 232
WF KG h5 podst_hot-1/2 BJ 242
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
j.polski AJ 41 pra_sł_pięt-1/2 MF 50/2
usł_gas-2/2 KD c27
8 13:45-14:30   WF KG h4 podst_hot-1/2 BJ 242
żyw_usł_gas-2/2 KD c27
j.niemiecki-1/2 EB 217 org_sł_pięt-1/2 MF 50/2
usł_gas-2/2 KD c27
9 14:35-15:20     obsł_kons-2/2 KD c27   religia LK 77
Obowiązuje od: 13 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum