2iT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.polski AJ 146 chemia IS 65 adm_sys_i-1/2 DP 232   urz_t_k_i-1/2 244
j.niemiecki-2/2 KB 232
2 8:00- 8:45 matematyka CJ 66 r_matematyka CJ 248 adm_sys_i-1/2 DP 232
ek_urz_t_i-2/2 132
j.angielski-1/2 DY 57 d_gos_i AG 68
3 8:50- 9:35 historia MK 146 WF-1/2 #WW2 h4
WF-2/2 KU h3
j.angielski-1/2 DY 57
ek_urz_t_i-2/2 132
WF-1/2 #WW2 h3
WF-2/2 KU h2
j.polski AJ 43
4 9:45-10:30 eks_lan-1/2 WR 133
j.angielski-2/2 DY 117
WF-1/2 #WW2 h4
WF-2/2 KU h3
j.niemiecki-1/2 KB 242
j.angielski-2/2 DY 57
z_angielski AW B3 geografia JC 243
5 10:40-11:25 eks_lan-1/2 WR 133
urz_t_k_i-2/2 222
fizyka JB B3 informat.-1/2 JT 133
l_sieci_i-2/2 AN 244
historia MK 146 sys_i1-1/2 DP 232
eks_lan-2/2 WR 133
6 11:35-12:20 ek_urz_t_i-1/2 222
j.niemiecki-2/2 KB 133
l_sieci_i-1/2 AN 244
informat.-2/2 JT 243
biologia MS 65 j.polski AJ 50/1 sys_i1-1/2 DP 232
eks_lan-2/2 WR 133
7 12:40-13:25 zaj.wych KU h4 j.niemiecki-1/2 KB 242
adm_sys_i-2/2 DP 232
religia PL 30 przedsięb. JO 50/1 sys_i1-2/2 DP 232
8 13:45-14:30 d_gos_i AG 68 ek_urz_t_i-1/2 c17
adm_sys_i-2/2 DP 232
r_fizyka JB 144 matematyka CJ 68 sys_i1-2/2 DP 232
9 14:35-15:20       religia PL 148  
Obowiązuje od: 13 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum