1cT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 warszt. WF-1/2 #c5 h1
WF-2/2 RT h3
filozofia ZK 146    
2 8:00- 8:45   WF-1/2 #c5 h1
WF-2/2 RT h2
matematyka OK 225 j.polski MM 143 biologia MS 110
3 8:50- 9:35   p_kon_m_s RD 248 WF-1/2 #c5 h1
WF-2/2 RT h4
godz.wych MK 0 j.polski MM 143
4 9:45-10:30   r_matematyka OK 225 j.angielski-1/2 EM 63
j.niemiecki-2/2 GR 110
elektr.i ele KM 225 matematyka OK 225
5 10:40-11:25   bhp_s RJ 0 informat.-1/2 JT 233
rys_t_s-2/2 RD 222
elektr.i ele KM 224 religia EL 61
6 11:30-12:15   chemia AR 124 rys_t_s-1/2 RD 222
informat.-2/2 JT 233
historia MK 146 historia MK 146
7 12:40-13:25   j.polski MM 143 j.niemiecki-1/2 GR Int1
j.angielski-2/2 EM 63
p_kon_m_s RD 248 j.niemiecki-1/2 GR 117
j.angielski-2/2 EM 63
8 13:30-14:15   religia EL 122 fizyka MA 224 biologia MS 124 j.angielski-1/2 EM 63
j.niemiecki-2/2 GR 117
9 14:20-15:05   bud_poj_s LL 224 bud_poj_s LL 248 r_fizyka MA 43  
10 15:10-15:55       e_dla_bezp LG 65  
Obowiązuje od: 30 września 2019
Drukuj plan
wygenerowano 30.09.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum