Dzień: 26.02.2020 (śr.)
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
81hT|2/2Język niemiecki57Gromek Annalekcja przeniesiona z piątku 21.02
6Berdys Irena1cZgMatematyka77Gonder Wiesławaza 8 godz. lek.
7Berdys Irena1eGeografia144Chmielewska Joannaza 6 godz. lek. w piątek 28.02
8Berdys Irena1cgJęzyk polski144Uczniowie zwolnieni do domu
1Chibowski Władysław3cZElektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych224Uczniowie przychodzą później
8Gonder Wiesława1cZgMatematyka44Uczniowie zwolnieni do domu
6Jarzyna Bernarda1hTgPodstawy hotelarstwa246Florek Marta
7Jarzyna Bernarda2hTDziałalność recepcji246Florek Marta
8Jarzyna Bernarda2hTDziałalność recepcji246Florek Marta
9Jarzyna Bernarda2hTDziałalność recepcji246Uczniowie zwolnieni do domu
2Kamieniarz Anna1aTgChemia50/1Rydz Annaza 8 godz. lek.
3Kamieniarz Anna1b|1/2Język angielski77Zdyb Agnieszkaza 1 godz. lek.
3Kamieniarz Anna1b|2/2Historia77Uczniowie przychodzą później
5Kamieniarz Anna1jTEdukacja dla bezpieczeństwa133Gozdalski Leszekza 2 godz. lek. we wtorek 3.03
8Kuśmierz Anna3hT|2/2Język angielski zawodowy117Uczniowie zwolnieni do domu
1Niedzielska-Klimek Eulalia3hT|2/2Język angielski106Uczniowie przychodzą później
2Niedzielska-Klimek Eulalia1iTg|1/2Urządzenia techniki komputerowej106Ślusarz Krzysztofza 1 godz. lek.
3Niedzielska-Klimek Eulalia1c|1/2Język niemiecki30Gromek Annazłączenie grup, sala 30
3cZ, AG do sali 106
4Niedzielska-Klimek Eulalia4cTMatematyka50/2Cybulak Henrykza 8 godz lek. w czwartek 27.02
5Niedzielska-Klimek Eulalia4dTJęzyk angielski63HUczniowie zwolnieni do domu
8Rydz Anna1aTgChemiaUczniowie zwolnieni do domu
4Stępień Elżbieta2dTMatematyka61Cybulak Henrykzłączenie klas
5Stępień Elżbieta1cZPodstawy przedsiębiorczości61Jabłońska-Ośka Aneta
6Stępień Elżbieta4aTJęzyk polski61Uczniowie zwolnieni do domu
7Stępień Elżbieta1hTgJęzyk polski61Tomaszewska Katarzynazajęcia bibl.
8Stępień Elżbieta1cJęzyk polski61Uczniowie zwolnieni do domu
9Stępień Elżbieta1bTgJęzyk polski61Uczniowie zwolnieni do domu
1Ślusarz Krzysztof1iTg|1/2Urządzenia techniki komputerowej233Uczniowie przychodzą później
1Zdyb Agnieszka1b|1/2Język angielski30Uczniowie przychodzą później