Dzień: 12.02.2024 (pn.)Opublikowano: 15:15 10.02.2024
Aktualizacja: 11:25 11.02.2024
Aktualizacja: 16:00 11.02.2024
Aktualizacja: 18:20 11.02.2024
Aktualizacja: 20:05 11.02.2024
Aktualizacja: 10:00 12.12.2024
Aktualizacja: 11:50 12.12.2024
LekcjaNauczycielOddziałPrzedmiotSalaZastępcaUwagi
1, 07:10-07:55Janczak Marzena2c|2/2Wizaż i stylizacja kosm -p. uzupełniający57Uczniowie przychodzą później
1, 07:10-07:55Niedzielska-Klimek Eulalia4cJęzyk angielski117Uczniowie przychodzą później
1, 07:10-07:55Winnicka Wioletta5hTGeografia44Gozdalska-Dzikowska Anetaza 6 godz. lek.
1, 07:10-07:55Zdyb Agnieszka1iT|2/2Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych132Ślusarz Krzysztofza 1 godz. lek. w czwartek 15.02
2, 08:00-08:45Bochniak Dariusz1cMuzyka50/2Uczniowie przychodzą później
2, 08:00-08:45Janczak Marzena2c|2/2Wizaż i stylizacja kosm -p. uzupełniający57Uczniowie przychodzą później
2, 08:00-08:45Niedzielska-Klimek Eulalia3b|1/2Język angielski117Uczniowie przychodzą później
2, 08:00-08:45Niezabitowska Anna2cTMatematyka44Uczniowie przychodzą później
2, 08:00-08:45Rydz Anna1aChemia30Uczniowie przychodzą później
2, 08:00-08:45Zdyb Agnieszka1b|2/2Język angielski109Uczniowie przychodzą później
3, 08:50-09:35Janczak Marzena1c|1/2Wizaż i stylizacja kosm -p. uzupełniający57Uczniowie przychodzą później
3, 08:50-09:35Niedzielska-Klimek Eulalia3b|1/2Język angielski117Uczniowie przychodzą później
3, 08:50-09:35Rusecka Mirosława3cZMatematyka125Miśkiewicz Maria
3, 08:50-09:35Rydz Anna2cHistoria i teraźniejszość124Sadowski Wojciechza 9 godz. lek. w środę 14.02
3, 08:50-09:35Tomaszewska Justyna1dT|2/2Bezpieczeństwo i higiena pracy244Jarzyna Romualdza 1 godz. lek. w czwartek 15.02
3, 08:50-09:35Zdyb Agnieszka1cTReligiaB1Kozłowski Krzysztofza 9 godz. lek. w piątek 16.02
4, 09:45-10:30Brodowska Anna2hTHistoria i teraźniejszość243Sadowski Wojciechza 8 godz. lek. w środę 14.02
4, 09:45-10:30Dyjach Marta3iTMatematykac27Gozdalska Monika
4, 09:45-10:30Janczak Marzena1c|2/2Muzyka57Bochniak Dariuszza 2 godz. lek.
4, 09:45-10:30Niedzielska-Klimek Eulalia3b|2/2Język rosyjski117Turkowska Lidiaza 7 godz. lek. w piątek 16.02
4, 09:45-10:30Rusecka Mirosława4bTGeografia125Chmielewska Joanna
4, 09:45-10:30Rydz Anna1hTJęzyk polski124Włodek Justynaza 7 godz. lek.
4, 09:45-10:30Tomaszewska Justyna1c|1/2Muzyka57Bochniak Dariuszzłączenie grup - za 2 godz. lek.
4, 09:45-10:30Zdyb Agnieszka4aTJęzyk angielski zawodowy225Maziarz Agnieszka
5, 10:40-11:25Niedzielska-Klimek Eulalia4bTDoradztwo zawodowe117Dziurda Monika
5, 10:40-11:25Rydz Anna1aTHistoria124Sadowski Wojciechza 10 godz. lek.
5, 10:40-11:25Tomaszewska Justyna1dZEdukacja dla bezpieczeństwa132Dzikowski Jerzyza 6 godz. lek.
5, 10:40-11:25Zdyb Agnieszka5hTJęzyk angielski41Uczniowie zwolnieni do domu
6, 11:30-12:15Cybulak Henryk3bGeografia41Chmielewska Joannaza środę 24.01
6, 11:30-12:15Dyjach Marta4hTMatematyka3Miśkiewicz Maria
6, 11:30-12:15Dzikowski Jerzy1dZPodstawy elektrotechniki i elektroniki132Bernat Małgorzataza 7 godz. lek.
6, 11:30-12:15Rusecka Mirosława5hTGeografia125Uczniowie zwolnieni do domu
6, 11:30-12:15Tomaszewska Justyna1c|2/2Język niemiecki244Gromek Annazłączenie grup
7, 12:40-13:25Bernat Małgorzata1dZPodstawy elektrotechniki i elektroniki143Uczniowie zwolnieni do domu
7, 12:40-13:25Dyjach Marta3dTMatematyka41Cybulak Henryk
7, 12:40-13:25Rusecka Mirosława3eTGeografia125Chmielewska Joanna
7, 12:40-13:25Włodek Justyna1hTJęzyk polski133Uczniowie zwolnieni do domu
8, 13:30-14:15Dyjach Marta3aTMatematyka41Uczniowie zwolnieni do domu
8, 13:30-14:15Mazur-Porębska Beata1hT|RelReligia84Uczniowie zwolnieni do domu
8, 13:30-14:15Rusecka Mirosława2iTGeografia125Chmielewska Joanna
9, 14:20-15:05Kozłowski Krzysztof3aTReligia77Uczniowie zwolnieni do domulekcja przeniesiona na 2 goidz. lek. we wtorek 13.02
9, 14:20-15:05Rusecka Mirosława1gTGeografia125Malińska Agnieszka
10, 15:10-15:55Sadowski Wojciech1aTHistoria i teraźniejszość44Uczniowie zwolnieni do domu


Przeniesiono z Przeniesiono na Nauczyciel Nauczyciel wspomagający Oddział Przedmiot Uwagi